Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

öğrenci kayit bilgisi

Giriş
 
ÖĞRENCİ KAYIT İŞLEMLERİ 01 HAZİRAN  2017 PERŞEMBE GÜNÜ 08.00 - 17.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILACAKTIR. OKULUMUZA GELECEK ÖĞRENCİLERİN AŞAĞIDAKİ EVRAKLAR     İLE BİRLİKTE HAZIR BULUNMASI GEREKMEKTEDİR            
 
 
                    19. DÖNEM OKULUMUZA GELECEK ÖĞRENCİ ADAYLARIN KAYIT
                                     İŞLEMLERİ İÇİN GETİRİLECEK EVRAKLAR
                            
                                              ASKERLİK İLE İLGİLİ BELGELER
   1-Askerlik hizmetini yapmış adaylardan “Terhis belgesi” (2 suret )(Aslı ve fotokopisi)
   2- 1111 sayılı Askerlik Kanunun 10’uncu maddesine göre askerlik hizmetini yapmış sayılanlardan ise “Askerlik Durum Belgesi “istenecektir. (2 suret )(Aslı ve fotokopisi)
   3)-   Varsa Askerlik süresince alınan hava değişimi raporu (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)
   4)-  Askerlikte herhangi bir sebeple alınan Sağlık Kurulu Raporu (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)
   5)-   Askerlik yapmayanların Askerlikle ilişiklerinin olmadığını gösterir Askerlik Şubesinde alınan onaylı belge  (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)
   6)- Askerlikten muaf veya Askerliğe elverişli olmadığını gösterir onaylı belge  (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)
 
                                                 EVLİLİKLE İLGİLİ BELGELER
  1)- Evlilik cüzdanının Aslı ve Evlilik Cüzdanının ilk dört sayfasının fotokopisi (2 suret)
       (Eşi çalışanlar fotokopiden üçer suret getireceklerdir.)
  2) -  Eşlerine ait adli sicil kaydı (Son 15 gün içinde alınmış güncel)  (2 suret) (Aslı ve fotokopisi)
  3)  - Evli olanların eşlerinin fotoğrafları (5 Adet Güncel )
 
 
   ÖĞRENİM İLE İLGİLİ BELGELER

 1)- Mezun olduğu lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından ait diplomanın aslı veya onaylı örneği
     Kaybedenler için öğrenim durum belgesi
 •   (Yüksek lisans eğitimine devam etmesi nedeniyle üniversite diploması yanında bulunmayan adaylar, diplomalarının aslı yerine yüksek lisans yaptığı üniversitede /enstitü/yüksekokul tarafından onaylanan diploma örneği ile birlikte yüksek lisans eğitimine devam ettiğini gösterir onaylı belgelerini getirmeleri durumunda da kayıtları alınacaktır)
 2)-Ortaokulda hazırlık okuyanlar ile 2008 yılı ve öncesi liseyi 4 yıl süre ile okuyanlar;
         Ortaokul veya lise Diplomasının Aslı ya da noterden onaylı suretini,
        * Diploması elinde olmayanlar ile Diplomasında hazırlık okuduğu belirtilmeyenler ise;  
    Ortaokul ya da lisede hazırlık okuduklarına dair mezun oldukları okul idaresinden alacakları ıslak   imzalı ( mavi kalem) ve mühürlü belgeyi getireceklerdir.
                                                           
 
 
  İSTENEN DİĞER BELGELER

   1)- Nüfus Cüzdanı aslı görülmek kaydı ile Fotokopi sureti istenecektir.  (2 suret) 
   2)-Müracaat Dosyalarında bulunan fotoğraflar haricinde, son altı ay içerisinde çekilmiş 10 vesikalık fotoğraf (fotoğraflar takım elbiseli, kravat ve gömlekli olacak, sakal ve bıyık olmayacak)
    3) -Kan Grubunu gösterir belge  (Ehliyet ve ya Nüfus cüzdanında yazıyorsa fotokopileri yeterli    olacaktır.)(Aslı Fotokopi Sureti)
   4)-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği  (Açıklamalı ve tüm aile bireylerinin isimleri de bulunacak. Açıklama kısmı: adres bilgileri, yaş tahsisi vs. Olacak şekilde ) (2 suret Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
•    (Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde yaş düzeltmesi yaptırdığı görülen adaylardan kayıt esnasında yaş düzeltmesi ile ilgili mahkeme kararı istenecektir.  )
    5)- İkametgâh Belgesi (2 suret)  (Nüfus Müdürlüğünden alınacak)
    6)-Adli Sicil kaydı (Son 15 gün içerisinde alınmış Güncel)(Adliyeden alınacak 2 suret)
    7)- Kendisine veya eşine ait isim ve soy isim değişikliği varsa buna ait  mahkeme kararı
    8)-Yaş Düzeltmesi yaptıran adaylardan yaş düzeltmesi ile ilgili mahkeme kararı   İstenilecektir.
•  (Yaş düzeltmesi yaptıran adayların yaş düzeltmesi ile ilgili mahkeme kararı dosyasında mevcut ise adaylardan tekrar istenilmeyecektir.) 
    9)- SGK numaralarını belirtir resmi evrak (Sosyal Güvenlik Kurumundan veya E-Devletten alınan SGK Hizmet Dökümanı,)
    10)- Ehliyet fotokopisi  (Ehliyeti Olanlar için)
 NOT: Geçici kayıt esnasında istenilen belgelerin asıllarını getirmeyen adaylar noter tasdikli örneklerini verebilir. Ancak eğitim ve öğretimin başlama tarihinde bu belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.
     ***** Müdürlüğümüze geçici kayıt yaptıran öğrenci adaylarının intibak eğitimi bitim tarihi itibariyle SGK aktivasyon giriş işlemleri yapılacağından daha önce çalıştıkları işyerlerindeki SGK çıkış işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde müdürlüğümüze SGK aktivasyon işlemleri yapılamayacaktır.
 
                                                 
    DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
 
1.      Ses ve görüntü kaydetme ve depolama özelliği bulunan; akıllı cep telefonu, laptop, tablet pc, fotoğraf makinesi, kamera, radyo, usb bellek özelliği olan mp3 çalar, flaş bellek vb. gibi her türlü elektronik cihaz kesinlikle getirilmeyecektir.
 
2.      Öğrenci ya da öğrenci yakınları tarafından okula getirilen ya da gönderilen her türlü yiyecek ve içecek maddesi okula alınmayacaktır.
 
3.      Doktor raporu ya da reçetesi ibraz edilemeyen ilaçlar ile her türlü bitkisel ilaç ve tıbbi malzemeler getirilmeyecektir.
 
4.      Ustura, açık jilet ve her türlü kesici alet getirilmeyecektir.
 
5.      Öğrenciler alyans ve saat hariç her türlü takı veya aksesuarları yanında bulundurmayacaktır.
 
6.      Her türlü siyasi ya da ideolojik yayın ve malzemeler,  okula getirilmeyecektir.
 
7.      Öğrencilerin; pijama, terlik, havlu, tıraş malzemesi vb. kişisel malzemeleri okula gelirken yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
 
8.      Öğrencilerin mevsim şartlarını göz önünde bulundurarak resmi istihkakları kendilerine dağıtılana kadar giyebilecekleri yazlık kıyafetlerini yanlarında getirmeleri uygun olacaktır. 
 
9.      Öğrencilerin, eşofman takımı ve spor ayakkabılarını yanlarında getirmeleri uygun olacaktır.
 
10.  Öğrencilerin siyasi parti, vakıf, sendika, her türlü dernek üyelikleri,( sportif amaçlı dernekler hariç) ticari sicil kayıtlarına dair üyelik ve aidiyetleri var ise üyeliklerini iptal ettirmeleri gerekmektedir.
11.  Yukarıda getirilmesi yasak olarak belirtilen malzemeler, okulumuzun nizamiye giriş kapısında yapılacak olan aramada bulunması halinde okula alınmayacaktır.
 
   Not: Öğrencilerimizin mağdur olmaması için yukarıda belirtilen maddelere dikkat etmeleri gerekmektedir.
Kayıt için gelecek tüm öğrencilerimizin, okulumuza gelmeden önce saç ve sakal tıraşı olmaları gerekmektedir.
 
 
 • Polis Radyosu
 • Kurumsal E-Posta
 • Polsan
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • UPEM
 • TUBİM
 • Suç Önleme Sempozyumu
 • UTSAS Sempozyumu
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • KGYS